Sie sind hier:

Психосоциално процесуално фасилитаторство (придружаване)

Станахте ненадейно жертва? Няма да ви оставим сами!

Опит

Всеки, без изключение, може да стане жертва на престъпление. Напълно независимо от възрастта, пола, доходите или образованието. Да станеш жертва няма абсолютно нищо общо със слабостта. Едно обаче е сигурно: за много хора да станат жертва на престъпление е изключително обезпокоително преживяване. Да станеш жертва - никой не е подготвен за това и за много хора не е лесно да се справят с тази ситуация.
Освен че трябва да се справите със самото престъпление, предстоящото разследване и последващото съдебно производство могат да увеличат несигурността. Какво се случва след престъплението? Какви са правата ми като жертва? За какво трябва да се подготвя сега?
При поискване обучени процесуални фасилитатори (придружители) са на разположение да Ви помогнат по тези и много други въпроси. Те подпомагат и придружават засегнатите лица, за да намалят възможно най-много допълнителната тежест за жертвите: по време на цялото разследване и наказателното производство и, ако е необходимо, след това.

Функциите и услугите, вързани с оказване на помощ, предлагани от служителите за психосоциално процесуално фасилитаторство, са разнообразни и са съобразени с Вашите нужди:
Процесуалните фасилитатори...

 • ... отговарят индивидуално на Вашите нужди
 • ... информират за хода на разследването и наказателното производство
 • ... Ви информират за правата Ви като жертва
 • ...Ви подкрепят, ако се страхувате да се срещнете с извършителя в съда
 • ... Ви придружават лично на изслушвания и когато давате показания като свидетел в съда
 • ... организират (допълнителна) помощ и контакт с организации за защита на жертвите при необходимост
 • ...ще Ви обяснят дали и от каква финансова помощ можете да се възползвате
 • ... са на ваша страна с помощ и съвети по всички въпроси, свързани с последиците от престъплението и наказателното производство

ПРЕДИ ОСНОВНОТО ЗАСЕДАНИЕ:
Процесуалният фасилитатор (придружител) е Вашето лице за контакт по всички въпроси относно хода на наказателното производство и може да Ви обясни кои участници в производството какви задачи имат. Вашият процесуален фасилитатор може да Ви придружи на изслушванията в полицейския участък или в прокуратурата. Същият може например да Ви разходи из сградата на съда или съдебната зала преди процеса и да Ви окаже допълнителна помощ.
ПО ВРЕМЕ НА ОСНОВНОТО ЗАСЕДАНИЕ:
Процесуалните фасилитатори могат да останат до Вас по време на цялото съдебно заседание. По този начин можете да преодолеете времето за чакане заедно и непосредствено да обсъдите въпросите си относно протичането и формалностите на процеса.
СЛЕД ОСНОВНОТО ЗАСЕДАНИЕ:
След основното заседание можете да разговаряте с
Вашия процесуален фасилитатор по проучването за впечатленията и въпросите си относно резултата от производството. След приключване на заседанието процесуалният фасилитатор може да Ви насочи към допълнителна помощ, например терапии, психологическа консултация или други предложения за подкрепа.

Всяка жертва на престъпление има право на психосоциално процесуално фасилиаторство (придружаване) (член 406g, алинея 1 от Наказателно-процесуалния кодекс). И то не само по време на основното съдебно заседание, но и в рамките на предварителното производство.
В някои случаи дори съществува право на безплатно назначаване на психосоциално фасилитаторство. Това важи особено за ...

 • непълнолетни жертви на тежки сексуални или насилствени престъпления
 • жертви на тежки сексуални престъпления или престъпления, свързани с насилие, ако същите не могат сами да защитят адекватно интересите си или имат особена нужда от защита
 • Оцелели, които са загубили роднина в резултат на престъпление

Подробностите са регламентирани в член 406g, алинея, изречения 1 и 2 във връзка с член 397а, алинея 1 от Наказателно-процесуалния кодекс.

Всеки, който желае да се възползва от психосоциално фасилитаторство, трябва във всички случаи да подаде в съда така нареченото заявление за назначаване на психосоциално фасилитаторство. Ако всички необходими изисквания са изпълнени, съдът ще одобри заявлението.

Ако не отговаряте на изискванията за безплатно процесуално фасилитаторство, можете да се възползвате от такова за своя сметка. Жертвите, които са и съищци, могат да претендират за разходите като необходими разноски в наказателното производство, ако извършителите са осъдени или производството е прекратено от съда (член 472 от Наказателно-процесуалния кодекс).

Ако във вашия случай са изпълнени изискванията за назначаване на процесуален фасилитатор, можете да подадете заявление за назначаване на прихосоциален процесуален фасилитатор или процесуален фасилитатор..

Изборът на процесуалнния фасилитатор се извършва от съда. Въпреки това можете да предложите на съда избран от Вас процесуален фасилитатор.
Ако не отговаряте на изискванията за назначаване на психпспциален процесуален фасилитатор, но желаете да имате такъв за своя сметка, можете също така да потърсите подходящ фасилитатор (проидружител) в нашия електронен справочник.

Когато търсите подходящ фасилитатор (придружител), помощ могат да ви окажат най-вече полицейските участъци, организациите за подкрепа на жертви или Вашият правен консултант. Също така, на нашия уебсайт създадохме електронен справочник на оторизираните в Бремен психосоциални фасилитатори. В него можете сами да потърсите подходящи лица, особено в близост до вас.