Sie sind hier:

Psychospołeczne wsparcie procesowe

Nagle stałeś się ofiarą? Nie zostawimy cię samego!

Proces

Każdy bez wyjątku może stać się ofiarą przestępstwa. Całkowicie niezależne od wieku, płci, dochodów czy wykształcenia. Stawanie się ofiarą nie ma nic, ale to absolutnie nic wspólnego ze słabością. Jedno jest jednak pewne: dla wielu osób stanie się ofiarą przestępstwa jest niezwykle wstrząsającym doświadczeniem. Stać się ofiarą - nikt nie jest na to przygotowany i wielu osobom nie jest łatwo poradzić sobie z taką sytuacją.

Oprócz radzenia sobie z samym przestępstwem, niepewność może potęgować zbliżające się śledztwo i późniejsze postępowanie sądowe. Co dzieje się po popełnieniu przestępstwa? Jakie są moje prawa jako ofiary? Na co powinienem być teraz przygotowany?

Wykształceni facylitatorzy procesu są dostępni na życzenie, aby pomóc Ci w tych i wielu innych kwestiach. Wspierają oni i towarzyszą osobom poszkodowanym w celu zminimalizowania dodatkowych obciążeń dla ofiar: podczas całego dochodzenia i postępowania karnego, a w razie potrzeby również po jego zakończeniu.

Zadania i usługi wsparcia oferowane przez facylitatorów procesu ds. psychospołecznych są różnorodne i dostosowane do Twoich potrzeb:
Facylitatorzy procesu ...

 • ... reagują indywidualnie na Twoje potrzeby
 • ... informują o przebiegu dochodzenia i postępowania karnego
 • ... informują Cię o Twoich prawach jako ofiary
 • ... wspierają Cię, jeśli obawiasz się spotkania ze sprawcą w sądzie
 • ... towarzyszą Ci osobiście na przesłuchaniach oraz podczas składania zeznań w sądzie w charakterze świadka
 • ... w razie potrzeby organizują (dalszą) pomoc i kontakt z organizacjami ochrony ofiar
 • ...wyjaśniają Ci, czy i z jakiego wsparcia finansowego możesz skorzystać
 • ... wyjaśniają Ci, czy i z jakiego wsparcia finansowego możesz skorzystać

PRZED ROZPRAWĄ GŁÓWNĄ:
Facylitator procesu jest Twoją osobą kontaktową w przypadku wszelkich kwestii dotyczących przebiegu postępowania karnego i może wyjaśnić Ci, którzy uczestnicy postępowania mają jakie zadania. Twój facylitator procesu może towarzyszyć Ci podczas przesłuchań na posterunku policji lub w prokuraturze. Może on na przykład oprowadzić Cię po budynku sądu lub sali sądowej przed rozprawą i udzielić Ci dalszej pomocy.

W TRAKCIE ROZPRAWY GŁÓWNEJ:
Facylitatorzy procesu mogą pozostać przy Tobie podczas całej rozprawy sądowej. W ten sposób można wspólnie przełamać czas oczekiwania i od razu omówić swoje pytania dotyczące procesu i formalności związanych z rozprawą.

PO ROZPRAWIE GŁÓWNEJ:
Po rozprawie głównej możesz porozmawiać ze
swoim facylitatorem procesu o swoich wrażeniach i pytaniach dotyczących wyniku postępowania. W okresie po zakończeniu postępowania, facylitator procesu może również skierować Cię do dalszej pomocy, takiej jak terapie, doradztwo psychologiczne lub inne usługi wsparcia

Każda ofiara przestępstwa ma prawo do wsparcia psychospołecznego w trakcie procesu (§ 406g ustęp 1 k.p.k.). I to nie tylko na rozprawie głównej w sądzie, ale już w postępowaniu przygotowawczym.

W niektórych przypadkach istnieje nawet prawo do bezpłatnego umówienia się na wizytę w placówce wsparcia psychospołecznego. Dotyczy to w szczególności ...

 • nieletnich ofiar poważnych przestępstw seksualnych lub przestępstw z użyciem przemocy
 • ofiar poważnych przestępstw seksualnych lub przestępstw z użyciem przemocy, jeśli same nie są w stanie odpowiednio chronić swoich interesów lub szczególnie potrzebują ochrony
 • osób, które straciły bliską osobę w wyniku przestępstwa

Szczegóły reguluje paragraf 406g, ustęp 3, zdanie 1 i 2 w połączeniu z paragrafem 397a, ustępem 1 kodeksu postępowania karnego.

Każdy, kto chce skorzystać z pomocy facylitatora procesu ds. psychospołecznych, powinien w każdym przypadku złożyć w sądzie tzw. wniosek o przyznanie wsparcia. Jeśli wszystkie niezbędne wymagania zostaną spełnione, sąd zatwierdzi wniosek.

Jeśli nie spełniasz warunków do uzyskania bezpłatnej pomocy prawnej, możesz również skorzystać z niej na własny koszt. Pokrzywdzeni będący jednocześnie oskarżycielami posiłkowymi mogą żądać zwrotu kosztów jako niezbędnych wydatków w postępowaniu karnym, jeżeli sprawcy zostaną skazani lub postępowanie zostanie umorzone przez sąd (§ 472 k.p.k.).

Jeśli w Twojej sprawie spełnione są wymogi do przydzielenia, możesz złożyć wniosek o wyznaczenie facylitatora procesu ds. psychospołecznych.

Wyboru facylitatora procesu dokonuje sąd. Możesz jednak zaproponować sądowi wybranego przez siebie facylitatora procesu.

Jeśli nie spełniasz wymogów do przydzielenia, ale chciałbyś skorzystać z usług facylitatora procesu ds. psychospołecznych na własny koszt, możesz również poszukać odpowiedniego facylitatora w naszym elektronicznym katalogu.

W poszukiwaniu odpowiedniego facylitatora mogą pomóc posterunki policji, organizacje wspierające ofiary lub Twój adwokat. Ponadto na naszej stronie internetowej zamieściliśmy elektroniczny katalog uznanych w Bremie facylitatorów procesu ds. psychospołecznych. Możesz sam poszukać odpowiednich osób, zwłaszcza w swojej okolicy

Während der psychosozialen Prozessbegleitung findet keine Tataufarbeitung statt. Es wird auch nicht über das Tatgeschehen selbst gesprochen, um nicht die eigene Erinnerung daran zu beeinflussen. Zudem ersetzt die psychosoziale Prozessbegleitung keine psychotherapeutische Behandlung und kann und darf keine rechtliche Beratung anbieten.

Hinweis: Die Prozessbegleiter:innen haben kein Zeugnisverweigerungsrecht. Wenn sie vor Gericht gefragt werden, worüber sie sich mit dem Tatopfer unterhalten haben, müssen sie dazu aussagen.